De skapar nya DJ-kollektiv i Umeå

Marie och Mathilda Jacobsson är två av fyra DJs i Kollektiv Vasagatan, som spelar flitigt på Umeås klubbar och festivaler som Brännbollsyran. De är också DJ-handledare i projektet Loud grrrl - den rosa metoden. Projektet drivs av ABF Umeåregionen med stöd från Allmänna arvsfonden. I projektet lär systrarna Marie och Mathilda nybörjare