Projektet Loud grrrl – den rosa metoden

Under tre år (2017-2020) har studieförbundet ABF i Umeå drivit ett jämställdhetsprojekt, Loud grrrl – den rosa metoden, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Projektets fokus har varit att tillsammans med målgruppen, ickebinära, transpersoner och tjejer i åldern 16-25 år, reflektera över vad som gör en peppad och motiverad till att skapa och spela musik, vad som kan göra att en känner sig inkluderad i en musikverksamhet och vad som skapar det omvända – exkludering, rädslor eller hinder.

Vi har genomfört en kartläggning i vilken vi pratat med målgruppen om ovanstående frågeställningar, workshops på olika teman och musikverksamhet på veckobasis inom DJ-ing, att spela i band, låtskrivande och musikproduktion. Deltagarnas intressen och önskemål har styrt innehållet.

Fem musikhandledare har arbetat inom projektet, med att skapa pedagogiskt innehåll utifrån deltagarnas önskemål, anpassa verksamheten utifrån behov och reflektera över upplevelser från olika musiksammanhang och jämställdhetsfrågor tillsammans med deltagarna. Vi har tagit utgångspunkt i de metoder och perspektiv som beskrivs i boken En rosa pedagogik av Hillevi Lenx Taguchi mfl, för att reflektera över musikverksamheten och pedagogik.

I vår metodhandbok som finns att ladda ner här har vi samlat inspiration och erfarenheter, reflektioner, frågeställningar, förslag på upplägg för musikverksamhet och exempel från vår projektverksamhet blandat med citat från deltagare i projektet.